9.5K(top 3%)
articles
307.9K(top 3%)
citations
3,538(top 2%)
★★ articles
77(top 3%)
★★★ articles
2.7(top 17%)
Avg IF
213(top 2%)
H-Index
340(top 3%)
G-Index
2,611
journals

Most cited authors in 2016

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
John A Rogers 8,106 607 68,735
Jeonghyun Kim 4,325 51 6,598
Guo-Chang Zhang 4,082 26 4,582
Jongsook Kim Kemper 3,896 41 6,650
Ralph G Nuzzo 3,480 306 42,098
Kyung-In Jang 3,345 55 6,012
Paul J A Kenis 2,526 214 17,748
Jianjun Cheng 2,351 219 17,490
Anthony Banks 2,287 45 4,237
YuHao Liu 2,281 37 5,933
Seung-Kyun Kang 1,952 65 4,807
Sichao 1,764 12 3,186
Hanze Ying 1,744 18 1,766
Sumit Verma 1,731 12 1,640
Daniel J Simons 1,718 112 14,239
Paul Braun 1,716 213 13,714
Paul V Braun 1,606 99 12,209
Nancy R Sottos 1,605 267 26,749
Seungyong Han 1,551 52 3,709
Robert W Motl 1,520 294 11,307
Seungmin Lee 1,468 14 1,055
Scott R White 1,430 162 16,412
Yi Lu 1,405 500 37,330
Taekjip Ha 1,392 330 26,788
Ahyeon Koh 1,368 28 1,619
Karen M Tabb 1,323 82 26,674
Neil A Krueger 1,258 10 767
Ye Li 1,244 254 9,435
Aleksei Aksimentiev 1,223 158 8,972
Hugh M Robertson 1,193 105 11,353
Jung Woo Lee 1,159 35 3,161
Lingqing Yan 1,159 9 545
Chad M Rienstra 1,144 59 5,731
Elizabeth A L Stine-Morrow 1,136 28 1,500
Andrew A Gewirth 1,132 161 8,123
Ki Jun Yu 1,118 47 8,100
Joseph M Courtney 1,105 12 682
Narayana Aluru 1,093 277 13,307
Sharon Hammes-Schiffer 1,081 260 14,425
Duck Hyun Lee 1,060 80 5,789
Jason M Ridlon 1,030 49 4,873
Klaus Schulten 1,006 155 62,225
Jeffrey Moore 999 482 46,662
Catherine Jones Murphy 992 275 45,146
Byoungsu Kim 975 6 762
Jejoong Yoo 942 44 2,165
Timothy Bretl 934 65 2,150
Kristopher Alan Kilian 933 75 4,704
Kewang Nan 911 24 1,991
Zheng Yan 911 72 10,019
Xuelin Guo 910 35 2,376
Qing Lin 910 6 514
Bong Hoon Kim 894 75 6,021
Ke Yang 885 17 918
Jake I Gold 862 12 1,150
Giovanni Antonio Salvatore 855 70 3,041
Huimin Zhao 855 205 11,599
Atual Jain 840 189 16,035
Hui Fang 830 58 7,244
Sang Min Won 830 43 6,856
Monica Fabiani 797 163 9,795
Gabriele Gratton 797 157 15,543
John A Katzenellenbogen 791 180 9,593
Wen-Tso Liu 783 172 10,650
Christopher V Rao 782 48 1,457
Benjamin Zimmerman 764 23 705
Antonio Maria Chiarelli 764 63 1,501
Tae Ann Kim 757 21 1,024
Ruopeng An 757 157 3,672
Anthony C Banks 747 6 988
Seung Yun Heo 747 15 1,130
Joonhee Kim 747 1 266
Hitoshi Araki 747 15 900
Alison R Fout 737 46 1,940
Andrew S Belmont 735 78 7,259
H Rex Gaskins 731 115 9,579