275.6K(top 1%)
articles
7M(top 1%)
citations
77,732(top 1%)
★★ articles
1,676(top 1%)
★★★ articles
2.2(top 27%)
Avg IF
591(top 1%)
H-Index
946(top 1%)
G-Index
14,490
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Rattan Lal 493 740 50,492
John C Byrd 375 369 16,360
Bharat Bhushan 335 1,034 46,296
Jianzhong Shen 334 246 9,745
Timothy M Pawlik 322 880 28,112
Yang Wang 309 251 10,676
Shang-Tian Yang 299 327 11,448
Huanchun Chen 295 283 4,060
L Eugene Arnold 294 276 13,988
Mark G Papich 254 339 6,945
Zhicai Zuo 249 173 3,507
Julian F Thayer 248 352 29,013
Umit S Ozkan 236 328 7,474
Thierry Olivry 234 242 5,613
William T Abraham 231 184 9,689
Ming Liao 226 189 2,126
In-Koo Hwang 223 291 4,518
Xinwei Li 220 113 2,520
Christopher Scott Hill 216 264 11,555
Christopher M Hadad 211 257 7,925
Zhanhui Wang 209 195 4,213
Igor V Adamovich 208 263 6,921
Richard E Petty 207 309 43,239
B Duncan X Lascelles 206 218 6,031
Edward B Breitschwerdt 204 380 15,165
Hojjat Adeli 204 355 23,383
Carlo Maria Croce 202 166 30,593
Vicki H Wysocki 202 259 11,432
Jinlian Hua 201 98 1,471
Ricardo L Carrau 201 309 13,102
Amanda E Toland 200 177 10,110
Junliang Deng 199 141 3,250
Muhammad Waqqas Hasan 198 142 1,315
Je Kyung Seong 197 231 4,151
William S Marras 195 221 7,181
Yong Zhang 194 206 16,274
Man-Hee Rhee 194 255 6,025
John M Herbert 193 131 9,803
Hengmin Cui 192 162 3,838
Shi-Wen Xu 191 197 5,953
Ganzhen Deng 190 123 3,289
Claudia Turro 190 179 7,359
Chang-Seon Song 190 126 1,780
Ho Jae Han 188 313 8,170
Guoqiang Zhu 187 130 1,676
Pei Zhou 185 93 1,361
Michael J Yabsley 185 288 5,189
Yi Geng 185 139 1,391
DeLiang Wang 181 248 10,113
Zong-Ping Liu 181 126 2,269
Jing Fang 179 125 3,364
Ho-chul Shin 179 198 3,925
Robert J Lee 177 246 11,088
Shaobo Xiao 176 210 5,260
Ruofeng Yan 175 114 1,130
Emily S Patterson 174 170 3,444
Dehua Pei 174 166 6,653
A M Abd El-Aty 174 409 5,864
Ann Scheck McAlearney 173 179 2,034
Albert de la Chapelle 172 581 66,299
Dimitris N Tatakis 172 140 4,513
Qin Zhao 172 126 1,697
Yiying Wu 171 132 22,444
Xiufan Liu 171 219 3,052
Brittany M Bernardo 169 104 2,771
Jürgen A Richt 169 136 3,055
John L Volakis 168 241 3,738
Fernando L Teixeira 166 257 4,975
En-Min Zhou 165 139 1,907
Christopher J Martyniuk 163 250 4,419
James A Cowan 162 124 4,292
Siddharth Rajan 162 206 6,827
Daniel M Prevedello 160 297 8,596
Zhongtang Yu 160 197 10,053
Anchun Cheng 159 314 3,137
L James Lee 159 135 4,567
Linda J Saif 158 153 6,018
Brad J Bushman 157 236 22,210
Matthew B Sullivan 156 178 17,798
Jong-Hoon Kim 156 119 2,991
Xuming Deng 155 125 2,503
Siyeon Yang 154 93 1,258
Kun-Ho Seo 153 171 1,983
David W Mccomb 153 114 1,220
Harris Kagan 152 150 5,680
Xiaokai Song 152 110 1,074
Paul Stoodley 150 252 23,112
RenYong Jia 149 277 2,768
Liurong Fang 146 138 3,974
Dawei Wang 145 119 5,087
Guo-Liang Wang 144 161 8,614
Yuan-Feng Zou 143 107 1,659