313.9K(top 1%)
articles
2.9M(top 1%)
citations
16,938(top 1%)
★★ articles
616(top 1%)
★★★ articles
1.1(top 63%)
Avg IF
356(top 1%)
H-Index
576(top 1%)
G-Index
8,362
journals

Most cited authors in 2002

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Vladimir N Uversky 3,870 996 65,541
Elena N Pugacheva 988 36 2,873
Sergei V Bulanov 507 252 13,819
Vadim Brazhkin 452 303 5,882
Alexander G Lyapin 446 148 3,138
George Yu Yushkov 334 146 2,251
Andrei R Timerbaev 215 124 4,210
Vladimir V Zverlov 174 89 3,230
Anatoly F Vanin 171 188 5,488
Valery Bychenkov 169 222 4,864
Irina Kuznetsova 165 159 4,926
Olga Vaulina 153 101 1,716
Vladimir Dolganov 150 52 326
Ol'ga I Vendina 144 13 129
Anatoly Kamchatnov 134 127 2,259
Roman G Efremov 112 179 3,624
Sergey A Khorobrykh 106 25 639
Lidia A Baltina 97 115 1,376
Nikolay G Naumov 91 126 2,476
Dmitry V Kuprash 91 91 3,167
Igor R Shein 88 232 4,048
Galina V Romanenko 84 319 3,044
Alexander A Lebedev 78 357 2,159
A S Boldarev 78 51 762
Boris A Trofimov 77 1,114 9,317
Tkachenko S I 73 76 899
Victor I Ovcharenko 67 307 4,182
Lyubov Bulusheva 65 242 5,474
Alexander Okotrub 65 342 6,200
Sergey Mikhailov 63 156 1,593
Pavel Fedorov 63 334 4,691
Konstantin Lysenko 61 796 11,517
K V Khishchenko 57 154 2,475
Elena Gromnitskaya 56 53 537
Svetlana A Dambinova 54 31 701
Alexander I Konovalov 53 371 2,444
Pavel Levashov 51 137 2,452
Nicolai V Bovin 50 326 10,475
Sergei G Ovchinnikov 49 467 3,829
Pavel Dolganov 47 86 676
Victor Khrustalev 47 664 6,288
Sergej Naumov 46 169 1,228
Naum Ginzburg 45 205 2,334
Sergey Demishev 44 174 1,320
Sergei Rukin 44 54 690
Nikolay E Sluchanko 44 222 1,885
A L Chuvilin 44 279 11,523
Irina Lukiyanchuk 43 111 866
Nina Gusarova 42 382 2,799
Nadezhda I Medvedeva 41 114 1,954
Ekaterina Astrova 41 126 942
Aidar Gubaidullin 41 393 2,878
Yu P Sukhorukov 41 101 775
Sergey Korenev 40 158 1,299
Ludmila I Isaenko 40 190 2,607
Alexander Sergeev 40 132 959
Alexey A Toropov 39 216 1,908
Mikhail Kondrin 39 92 871
Gulzhian Dzhardimalieva 38 207 1,552
Sergey Aldoshin 38 321 1,837
Sergey Ashitkov 37 20 571
Vladimir Boldyrev 37 44 348
Anton Egorov 34 286 7,402
Kirill V Yusenko 32 61 649
Vladimir Kolosnitsyn 30 49 624
Aleksandr Ignatov 29 55 492
Mikhail Kirov 29 43 294
Elizaveta S Semenova 29 112 1,966
V S Filinov 29 79 1,088
Elena Karaseva 28 33 554
Oleg G Sinyashin 28 534 5,360
N V Kryzhanovskaya 27 192 1,284
Vasily Fomin 27 179 661
Igor Nagaev 26 97 364
Ilia A Leonidov 26 144 2,540
Yurii Seryotkin 25 91 834
Oleg Korobeinichev 25 215 2,361
Vasily Lebedev 24 100 363
Alexander A Makhrov 23 66 545
Leonid Kustov 23 404 5,293
Alexei Ryskov 22 134 2,361
Vladimir Arutyunov 22 120 962
Vladimir Ivanov 21 384 4,209
Iosif B Khriplovich 21 135 2,958
Victor F Tarasenko 20 575 4,702
Ishmuratov Gumer Yu 20 189 472
Vitalii Kotov 20 55 451
Alexey E Madison 20 31 157
Vladimir Chaldyshev 20 113 678
Sergei Stishov 20 40 341
Roman Borisov 19 135 924
Yurii Sazanov 18 92 385
Петр Бохан 18 56 348
Bagrat A Shainyan 17 283 2,189
Anton Gutakovskii 17 222 1,749
Igor L Eremenko 17 540 5,180
Svetlana F Malysheva 16 170 1,192
Tatiana Grishaeva 16 20 97