313.9K(top 1%)
articles
2.9M(top 1%)
citations
16,938(top 1%)
★★ articles
616(top 1%)
★★★ articles
1.1(top 63%)
Avg IF
356(top 1%)
H-Index
576(top 1%)
G-Index
8,362
journals

Most published authors in 2020

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yulia Nelyubina 35 361 4,220
Valentin Ananikov 31 301 12,357
Vladimir A Mitkevich 24 121 1,488
Nikolay E Nifantiev 23 283 6,423
Igor B Sivaev 22 181 4,329
Anna V Kudryavtseva 22 126 2,602
Dmitriy Yu Kovalev 21 160 1,203
Alexander Y Merkel 21 86 1,037
Suleyman I Allakhverdiev 21 251 14,981
Sergey Deyev 21 216 3,377
Igor L Eremenko 21 540 5,180
Oxana V Galzitskaya 21 151 2,762
Victor I Tsetlin 20 97 2,750
Konstantin V Severinov 20 162 8,821
Alexey A Moskalev 20 129 3,753
Alexey Volkov 20 145 1,865
Dimitry Y Sorokin 20 161 3,651
Alexander O Terent'ev 19 174 2,913
Sergey Misyura 19 120 1,696
Aziz Muzafarov 19 351 4,049
Robert Fayzullin 18 84 705
Vladimir Ivanov 18 384 4,209
Alexander Baranchikov 18 306 3,056
Nikolai Grigor Evich Khlebtsov 18 202 9,635
Boris A Trofimov 17 1,114 9,317
Andrei V Churakov 17 467 5,018
Valery G Kulichikhin 17 272 2,173
George Krasnov 17 110 2,281
Leonid Kustov 17 404 5,293
Alexander A Korlyukov 17 327 4,144
Boris Nikolayevich Khlebtsov 16 114 3,714
Mikhail Baranov 16 99 1,255
Vladimir N Uversky 16 996 65,541
Anton L Maximov 16 296 2,739
Victor A Nadtochenko 16 180 1,709
Nina Makhova 16 250 3,077
Sergey Naidenko 16 70 432
Alexey A Dmitriev 16 95 2,391
Alexandra D Voloshina 15 96 763
Anastasiya V Snezhkina 15 55 1,257
Petr V Prikhodchenko 15 61 1,733
Valerii Shirinian 15 115 1,290
Maxim Gorkunov 15 118 2,010
Mikhail P Kirpichnikov 15 112 1,791
Ludmila B Buravkova 15 117 1,124
Elvira I Musina 14 92 761
Vladimir I Bregadze 14 168 4,163
Oleg Batishchev 14 61 602
Lilya Dzhemileva 14 487 3,299
Nicolai V Bovin 14 326 10,475
Nikolay Chkhalo 14 160 1,109
Alexander Dubinov 14 110 925
Mikhail S Grigoriev 14 160 1,377
Andrey A Karasik 14 192 1,634
Roman G Efremov 14 179 3,624
Aidar Gubaidullin 14 393 2,878
Nikolay Surovtsev 14 106 1,472
Vladimir Komlev 14 201 2,645
Marina Butovskaya 14 104 1,415
Ivan V Ananyev 14 121 1,574
Peter S Radulov 13 15 195
Alexander A Pavlov 13 57 859
Irina Kuznetsova 13 159 4,926
Ivan A Yaremenko 13 34 729
Denis S Kudryavtsev 13 38 377
Konstantin K Turoverov 13 144 4,647
Anna A Sinelshchikova 13 31 341
Alexey A Mikhaylov 12 44 906
Irina Kondakova 12 84 441
Timur R Galimzyanov 12 57 501
Ekaterina Lyukmanova 12 77 1,368
Kyrill Yu Suponitsky 12 69 1,334
Pavel Balaban 12 194 1,911
Anton Cherkasov 12 193 2,311
Mikhail A Kiskin 12 160 1,621
Alexey Semyanov 12 83 3,746
Leonid L Fershtat 12 71 1,195
Sergey Ilyin 12 99 1,414
Roman A Novikov 12 134 2,113
Olga I Vinogradova 12 121 5,156
Nikolay N Efimov 12 149 1,305
Sergey A Dvoretskiy 12 203 2,409
Nataliya V Melnikova 12 78 1,602
Dmitry A Dolgikh 12 63 1,194
Andrey Kulbachinskiy 12 70 1,109
Andrew G Lvov 12 53 661
Taisiya S Sukhikh 12 109 475
Sofya V Lushchekina 12 100 1,234
Sergey A Kozlov 12 80 1,677
Sergei Grishin 12 12 85
Alexander Burilov 12 349 1,293
Roman Borisov 12 135 924
Sergey V Razin 12 220 4,349
Peter S Timashev 12 254 2,198
Nikita V Muravyev 12 58 821
Iosif Gofman 12 131 903
Alexander G Bobylev 12 17 198
Alexander G Medvedev 12 53 1,422