313.9K(top 1%)
articles
2.9M(top 1%)
citations
16,938(top 1%)
★★ articles
616(top 1%)
★★★ articles
1.1(top 63%)
Avg IF
356(top 1%)
H-Index
576(top 1%)
G-Index
8,362
journals

Most published authors in 2015

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Vladimir N Uversky 40 996 65,541
Boris A Trofimov 39 1,114 9,317
Leonid Kustov 26 404 5,293
Alexander I Konovalov 25 371 2,444
Suleyman I Allakhverdiev 25 251 14,981
Igor L Eremenko 24 540 5,180
Nikolay E Nifantiev 24 283 6,423
Yulia Nelyubina 23 361 4,220
Alexander Burilov 20 349 1,293
Vladimir Ivanov 18 384 4,209
Aziz Muzafarov 17 351 4,049
Victor F Tarasenko 17 575 4,702
Valentin Ananikov 17 301 12,357
Yurii F Ivanov 17 463 3,412
Andrei V Churakov 15 467 5,018
Konstantin V Severinov 15 162 8,821
Nikolai V Ravin 15 167 5,512
Pavel A Yunin 14 117 495
Sergeiy Leonidovich Sinebryukhov 14 127 2,166
Sergey Aldoshin 14 321 1,837
Alexander Baranchikov 13 306 3,056
Oleg G Sinyashin 13 534 5,360
Shavrov Vladimir 13 246 1,627
Andrei Bogdanov 12 81 412
Vladimir Ustinov 12 312 1,890
Mikhail Baranov 12 99 1,255
Andrey Rempel 12 166 2,481
Vladimir F Mironov 12 54 423
Sergey A Dvoretskiy 12 203 2,409
Ilia V Yampolsky 12 60 1,823
Leonard M Khalilov 12 279 1,631
German L Perlovich 12 226 3,702
Eugene Yakimov 11 312 2,299
Usein M Dzhemilev 11 757 4,732
Igor Nagaev 11 97 364
Sergey Dmitriev 11 372 5,798
Sergey Kochetkov 11 166 2,272
Alexander A Korlyukov 11 327 4,144
Vladimir A Mitkevich 11 121 1,488
Alexey A Moskalev 11 129 3,753
Pavel Dmitrenok 11 251 3,603
Alexey Kononikhin 11 64 786
Konstantin Lysenko 11 796 11,517
Anna V Kudryavtseva 10 126 2,602
Alexander Dubinov 10 110 925
Vasily Fomin 10 179 661
Konstantin P Volcho 10 205 2,272
Sergey A Pikuz 10 180 3,010
Galina A Bazilevskaya 10 199 6,056
Dmitry A Rodionov 10 144 11,175
Oxana V Galzitskaya 10 151 2,762
Ishmuratov Gumer Yu 10 189 472
Zinaida M Kaskova 10 23 502
Alexander N Orekhov 10 247 7,111
Kukushkin Igor 10 125 1,126
S Ya Reznik 10 94 935
Artem Bogomyakov 10 265 2,712
Victor I Tsetlin 10 97 2,750
Aleksandr Gusev 10 208 3,369
Stanislav A Pshenichnyuk 10 95 880
Aleksandra S Tsarkova 10 33 609
Mansur Miftakhov 10 215 314
Victor Khrustalev 10 664 6,288
Nina Makhova 10 250 3,077
Svetlana Amosova 9 296 2,289
Gregory Denisov 9 176 2,654
Konstantin Mineev 9 82 1,632
Vladimir P Zhdanov 9 223 3,548
Alexander A Lebedev 9 357 2,159
Nikolai N Sluchanko 9 78 1,401
Vladimir Komlev 9 201 2,645
Sergey Stovbun 9 95 444
Victor Ralchenko 9 177 3,220
Nina Gusarova 9 382 2,799
Alexey Kononikhin 9 39 700
Valery G Kulichikhin 9 272 2,173
Alexey Novikov 9 172 1,075
Georgiy B Shul'pin 9 155 9,527
Vladimir I. Man'ko 9 439 8,253
Lilya Dzhemileva 9 487 3,299
Irina Lukiyanchuk 9 111 866
Dimitry Y Sorokin 9 161 3,651
R Morgunov 9 262 1,352
Vladimir Aleshkin 9 178 1,086
Yakovleva Marina P 8 97 272
Artak E Kostanyan 8 64 704
Sergey Deyev 8 216 3,377
Sergey Kolesov 8 138 460
Valerii Shirinian 8 115 1,290
Valentin A Stonik 8 323 5,534
Alexei V Finkelstein 8 141 6,306
Bagrat A Shainyan 8 283 2,189
Irina V Shelukhina 8 37 502
Irek Nizameev 8 111 1,110
Ludmila B Buravkova 8 117 1,124