313.9K(top 1%)
articles
2.9M(top 1%)
citations
16,938(top 1%)
★★ articles
616(top 1%)
★★★ articles
1.1(top 63%)
Avg IF
356(top 1%)
H-Index
576(top 1%)
G-Index
8,362
journals

Most published authors in 2014

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Vladimir N Uversky 27 996 65,541
Boris A Trofimov 26 1,114 9,317
Alexander I Konovalov 24 371 2,444
Suleyman I Allakhverdiev 24 251 14,981
Victor Khrustalev 24 664 6,288
Igor L Eremenko 19 540 5,180
Valentin Ananikov 18 301 12,357
Andrei V Churakov 16 467 5,018
Sergey Dmitriev 15 372 5,798
Vladimir I. Man'ko 14 439 8,253
Alexander Burilov 13 349 1,293
Vladimir Ivanov 12 384 4,209
Vladimir Komlev 12 201 2,645
Roman A Novikov 12 134 2,113
Nugzar Z Mamardashvili 12 186 1,237
Svetlana Amosova 12 296 2,289
Sergey Aldoshin 11 321 1,837
Dmitry A Rodionov 11 144 11,175
Naum Ginzburg 11 205 2,334
Yulia Nelyubina 11 361 4,220
Andre V Bochkov 11 79 367
Irina Kuznetsova 10 159 4,926
Olga I Vinogradova 10 121 5,156
Peter S Timashev 10 254 2,198
Ludmila B Buravkova 10 117 1,124
Alexander Baranchikov 10 306 3,056
Sergei Alexandrov 10 83 476
Victor F Tarasenko 10 575 4,702
Shavrov Vladimir 10 246 1,627
Konstantin K Turoverov 10 144 4,647
Leonid Kustov 9 404 5,293
Askhat G Ibragimov 9 235 1,523
Alexander A Lebedev 9 357 2,159
Ishmuratov Gumer Yu 9 189 472
Oleg G Sinyashin 9 534 5,360
Valery Charushin 9 593 5,570
Irina A Gudim 9 153 1,672
Alexander Fedotov 9 68 422
Valery G Kulichikhin 9 272 2,173
Sergey I Kudryashov 9 336 3,839
Yurii F Ivanov 9 463 3,412
R Morgunov 9 262 1,352
Vadim Brazhkin 9 303 5,882
Pavel Fedorov 8 334 4,691
Lidia A Baltina 8 115 1,376
Bagrat A Shainyan 8 283 2,189
Oxana V Galzitskaya 8 151 2,762
Oleg Chupakhin 8 709 6,890
Mikhail Gelfand 8 269 12,021
Iosif Gofman 8 131 903
Efim M Oks 8 318 3,478
Olga A Shilova 8 129 630
Elena A Ugolkova 8 91 509
Dmitriy Yu Kovalev 8 160 1,203
Sergey Stovbun 8 95 444
Nina Gusarova 8 382 2,799
Maksim Molokeev 8 401 10,949
Victor A Nadtochenko 8 180 1,709
Farid Fa Valeev 8 81 362
Sergei G Ovchinnikov 8 467 3,829
Anatoly V Zherdev 8 231 3,899
Lilya Dzhemileva 8 487 3,299
Tatyana Lomova 8 128 796
Mikhail Buzin 8 142 1,012
Konstantin Lysenko 8 796 11,517
Vladimir I Bregadze 8 168 4,163
Aleksey A Vedyagin 8 194 1,876
Mukhamed Keshtov 8 140 869
Alexander V Piskunov 8 177 2,130
Yu G Gorbunova 7 202 2,505
A I Dmitriev 7 68 265
Yuri D Fomin 7 70 1,607
Yulia B Ivanova 7 80 383
M D Kravchishina 7 100 623
Vnira Akhmetova 7 97 503
Vladimir I Zaikovskii 7 293 4,796
Elena N Tsiok 7 26 590
Natalya V Chizhova 7 91 282
Vladimir V Zverlov 7 89 3,230
Vladimir A Mitkevich 7 121 1,488
Roman A Sidorov 7 29 351
Vladimir A Volodin 7 235 1,865
Vladimir Ustinov 7 312 1,890
S Ya Reznik 7 94 935
Artem Bogomyakov 7 265 2,712
Victor I Tsetlin 7 97 2,750
Stanislav A Pshenichnyuk 7 95 880
Anna A Slavokhotova 7 15 385
Andrei A Legalov 7 106 873
Leonid Trakhtenberg 7 103 498
Vladimir V Vinogradov 7 107 1,686
Elena A Korznikova 7 128 2,087
Vladimir Kh Khavinson 7 267 1,745
Valentin N Ryzhov 7 124 2,646
Elena Andreeva 7 91 1,138
Nikolay Balabaev 7 116 1,589
Irina Lukiyanchuk 7 111 866