313.9K(top 1%)
articles
2.9M(top 1%)
citations
16,938(top 1%)
★★ articles
616(top 1%)
★★★ articles
1.1(top 63%)
Avg IF
356(top 1%)
H-Index
576(top 1%)
G-Index
8,362
journals

Most published authors in 2012

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Victor Khrustalev 24 664 6,288
Sergey Stovbun 20 95 444
Lilya Dzhemileva 17 487 3,299
Sergey Dmitriev 17 372 5,798
Victor F Tarasenko 16 575 4,702
Vladimir N Uversky 15 996 65,541
Alexander I Konovalov 15 371 2,444
Vladimir Ivanov 15 384 4,209
Sergei G Ovchinnikov 13 467 3,829
Igor L Eremenko 13 540 5,180
Pavel Fedorov 12 334 4,691
Boris A Trofimov 11 1,114 9,317
Andrei V Churakov 11 467 5,018
Alexander Lobov 10 115 509
Evgeny N Nikolaev 10 203 3,898
Yurii F Ivanov 10 463 3,412
Eugenia Peresypkina 10 258 3,665
Mansur Miftakhov 10 215 314
Tatyana Tyumkina 10 61 436
Alexander Baranchikov 9 306 3,056
Naum Ginzburg 9 205 2,334
Konstantin Lysenko 9 796 11,517
Alexey Novikov 9 172 1,075
Mukhamed Keshtov 9 140 869
Victor N Odinokov 9 185 824
Andrei V Savilov 8 172 1,121
Vladimir Gavrilenko 8 180 1,676
Vitaly I Konov 8 376 5,646
Alexander Savin 8 147 2,571
Svetlana N Dedysh 8 179 6,332
Sergey Aldoshin 8 321 1,837
Ishmuratov Gumer Yu 7 189 472
Vladimir Dubrovskii 7 274 5,745
Iosif Gofman 7 131 903
Nikolai Salashchenko 7 159 1,237
Oleg Korobeinichev 7 215 2,361
Leonid Selenev 7 166 1,861
Valery Charushin 7 593 5,570
Suleyman I Allakhverdiev 7 251 14,981
Vladimir Kh Khavinson 7 267 1,745
Oxana Flekhter 7 139 1,231
Victor A Nadtochenko 7 180 1,709
Anatoly Faenov 7 34 687
Shavrov Vladimir 7 246 1,627
Sergey I Kudryashov 7 336 3,839
R Morgunov 7 262 1,352
Mikhail Buzin 7 142 1,012
Vladimir I. Man'ko 7 439 8,253
Yulia Nelyubina 7 361 4,220
Yuri Kostitsyn 7 46 1,233
Igor L Fedushkin 7 83 2,772
Svetlana Amosova 7 296 2,289
Dmitrii V Sinitsyn 7 144 1,622
Alexander A Lebedev 7 357 2,159
Denis Chachkov 7 201 1,154
Sergey Kolesov 7 138 460
Vladimir I Zaikovskii 6 293 4,796
Oleg A Filippov 6 111 1,663
Dmitry Yurasov 6 50 206
Aziz Muzafarov 6 351 4,049
Larisa G Poddubnaya 6 58 520
Nikolay Chkhalo 6 160 1,109
Artem Bogomyakov 6 265 2,712
Oleg G Sinyashin 6 534 5,360
Vladimir Popov 6 96 812
Sergey Naidenko 6 70 432
Rauf S Iskhakov 6 52 316
Victoria Grishko 6 76 483
Andrey Rempel 6 166 2,481
B P Gorshunov 6 92 899
Gennadii A Komandin 6 107 1,080
Gennadii Shilov 6 251 1,408
Andrey Tsatsulnikov 6 77 373
Valentin Ananikov 6 301 12,357
Andrei E Nikolaev 6 93 920
Nina Gusarova 6 382 2,799
Anatolii V Dvurechenskii 6 285 2,495
Valery Bychenkov 6 222 4,864
Irina Lukiyanchuk 6 111 866
George Cirlin 6 306 4,211
Nugzar Z Mamardashvili 6 186 1,237
Dmitry Roshchupkin 6 87 620
Nina Makhova 6 250 3,077
Dimitry Y Sorokin 6 161 3,651
Sergey Nikitov 6 132 1,864
Ludmila B Boinovich 6 134 3,447
Anton Gutakovskii 6 222 1,749
Vasily Fomin 6 179 661
Boris A Levin 6 63 507
Alexander N Titov 6 122 1,150
Sergey Kochetkov 6 166 2,272
Vladimir Anisimov 6 269 24,221
Leonid Kustov 6 404 5,293
Roman Borisov 6 135 924
Bagrat A Shainyan 6 283 2,189
Pavel Brunkov 6 196 1,874
Vyacheslav L Kalmykov 6 6 35