54K(top 1%)
articles
1.3M(top 1%)
citations
15,486(top 1%)
★★ articles
607(top 1%)
★★★ articles
3.3(top 10%)
Avg IF
311(top 1%)
H-Index
489(top 1%)
G-Index
4,244
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Sang Yup Lee 593 807 46,741
Il-Doo Kim 353 208 7,575
Yang-Kyu Choi 349 392 10,708
Bumjoon J Kim 329 276 13,079
Dong-Ho Cho 314 216 2,466
Haeshin Lee 303 261 28,986
Sang Ouk Kim 297 282 19,918
Gun-Woo Moon 296 214 4,660
Shin-Hyun Kim 293 229 9,526
Eui-Cheol Shin 290 239 6,611
Insung S Choi 285 272 12,227
Hyung Jin Sung 279 366 10,380
Chan Beum Park 277 211 11,460
Joungho Kim 264 181 1,764
Dan Keun Sung 262 256 2,665
Sung Gap Im 243 174 4,664
Hee-Tae Jung 242 176 6,603
Yousung Jung 236 202 17,289
Kyung-Cheol Choi 235 225 3,554
Hyungjun Kim 231 129 5,565
Hoi-Jun Yoo 223 174 2,280
Byeong-Soo Bae 214 259 6,471
Inkyu Park 214 166 8,437
Jae Hyeong Park 213 141 1,376
Hyun Gyu Park 209 209 6,080
Taek-Soo Kim 205 138 5,134
Songcheol Hong 204 175 2,230
Seunghyup Yoo 201 211 9,948
Mu-Hyun Baik 195 236 8,173
Seokwoo Jeon 192 185 11,587
Sukbok Chang 188 272 27,123
Ho Nam Chang 187 246 7,806
Dong Ki Yoon 187 126 2,203
Dong-Soo Kwon 184 136 974
Bongsoo Kim 183 123 3,276
O Ok Park 183 188 4,504
Jong-Hwan Kim 182 236 3,954
Do Kyung Kim 181 254 8,870
Sungwoo hong 180 166 4,270
Je-Kyun Park 177 186 6,054
Jung-Hwan Oh 174 207 7,082
YongKeun Park 173 219 8,080
Tae In Lee 172 108 2,190
Byung-Kwan Cho 172 165 3,985
Yun-Jung Kim 171 158 5,743
Yong Keun Chang 169 164 4,102
Jeong Young Park 169 296 12,160
Yeon Sik Jung 164 151 7,488
In-Cheol Park 160 105 891
Keon Jae Lee 159 110 9,148
Gyun Min Lee 150 155 4,849
Jong Chul Ye 147 167 6,230
Jun-Bo Yoon 146 165 2,992
Yong-Hoon Cho 146 90 1,782
Hyun Myung 146 157 1,495
Jung Kim 143 123 1,776
Gwangtaek Lee 142 89 2,047
Sangyong Jon 136 167 13,216
Hyuck Mo Lee 136 185 6,083
Sung-Yool Choi 135 162 7,255
In So Kweon 135 148 4,143
Jang Wook Choi 135 240 30,049
Jong-Won Yu 135 103 1,009
Kwang-hyun Cho 133 137 3,074
Hyunjoon Song 132 164 9,930
Hyotcherl Ihee 131 159 6,995
Hong-Yun Kim 130 103 943
Iickho Song 130 154 1,016
Jae W Lee 127 310 9,811
Hyunwook Park 126 72 501
Gou Young Koh 123 218 21,374
Ji-Ho Park 121 80 7,040
Jaesung Oh 121 101 1,177
Seungyoung Ahn 121 105 1,557
Jeung Ku Kang 120 84 4,531
Wan Choi 120 161 5,659
Kwangsoo No 120 93 1,243
Jinkyu 119 85 855
Su-Hyung Park 118 94 2,722
Ryong Ryoo 118 291 33,870
Jung-Yong Lee 118 100 7,037
Jihan Kim 117 79 3,594
Youbong Lim 117 77 1,343
Soohyun Kim 116 92 971
Cafer T Yavuz 115 123 6,230
Ji-Soo Jang 115 80 3,332
Hyochoong Bang 115 163 1,314