54K(top 1%)
articles
1.3M(top 1%)
citations
15,486(top 1%)
★★ articles
607(top 1%)
★★★ articles
3.3(top 10%)
Avg IF
311(top 1%)
H-Index
489(top 1%)
G-Index
4,244
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Sang Yup Lee 593 805 47,817
Il-Doo Kim 353 208 8,008
Yang-Kyu Choi 349 393 11,590
Bumjoon J Kim 329 275 13,701
Dong-Ho Cho 314 214 2,957
Haeshin Lee 303 259 29,672
Sang Ouk Kim 297 280 20,444
Gun-Woo Moon 296 214 5,395
Shin-Hyun Kim 293 228 9,856
Eui-Cheol Shin 290 239 6,944
Insung S Choi 285 272 12,477
Hyung Jin Sung 279 365 10,689
Chan Beum Park 277 211 11,755
Joungho Kim 264 180 2,286
Dan Keun Sung 262 255 3,225
Sung Gap Im 243 174 4,927
Hee-Tae Jung 242 176 6,961
Yousung Jung 236 202 17,932
Kyung-Cheol Choi 235 225 3,797
Hyungjun Kim 231 130 6,009
Hoi-Jun Yoo 223 173 2,726
Byeong-Soo Bae 214 258 6,693
Inkyu Park 214 166 9,027
Jae Hyeong Park 213 141 1,556
Hyun Gyu Park 209 209 6,256
Taek-Soo Kim 205 138 5,528
Songcheol Hong 204 174 2,636
Seunghyup Yoo 201 210 10,414
Mu-Hyun Baik 195 235 8,467
Seokwoo Jeon 192 185 11,963
Sukbok Chang 188 271 27,731
Ho Nam Chang 187 246 7,931
Dong Ki Yoon 187 126 2,302
Dong-Soo Kwon 184 136 1,159
O Ok Park 183 188 4,615
Bongsoo Kim 183 123 3,358
Jong-Hwan Kim 182 234 4,487
Do Kyung Kim 181 254 9,101
Sungwoo hong 180 166 4,476
Je-Kyun Park 177 186 6,215
Jung-Hwan Oh 174 203 7,417
YongKeun Park 173 214 8,397
Byung-Kwan Cho 172 165 4,132
Tae In Lee 172 108 2,322
Yun-Jung Kim 171 158 5,953
Jeong Young Park 169 296 12,560
Yong Keun Chang 169 165 4,233
Yeon Sik Jung 164 151 7,746
In-Cheol Park 160 104 1,115
Keon Jae Lee 159 110 9,652
Gyun Min Lee 150 155 4,907
Jong Chul Ye 147 166 6,764
Yong-Hoon Cho 146 90 1,859
Hyun Myung 146 156 1,747
Jun-Bo Yoon 146 165 3,275
Jung Kim 143 123 1,902
Gwangtaek Lee 142 89 2,108
Hyuck Mo Lee 136 185 6,364
Sangyong Jon 136 167 13,538
In So Kweon 135 149 5,171
Jang Wook Choi 135 239 30,970
Sung-Yool Choi 135 161 7,570
Jong-Won Yu 135 103 1,186
Kwang-hyun Cho 133 137 3,166
Hyunjoon Song 132 163 10,104
Hyotcherl Ihee 131 159 7,270
Hong-Yun Kim 130 101 1,174
Iickho Song 130 152 1,224
Jae W Lee 127 307 10,033
Hyunwook Park 126 72 586
Gou Young Koh 123 217 21,729
Ji-Ho Park 121 80 7,236
Seungyoung Ahn 121 105 1,915
Jaesung Oh 121 101 1,284
Wan Choi 120 161 7,416
Kwangsoo No 120 93 1,285
Jeung Ku Kang 120 84 4,629
Jinkyu 119 85 1,034
Jung-Yong Lee 118 101 7,256
Su-Hyung Park 118 93 2,876
Ryong Ryoo 118 290 34,243
Youbong Lim 117 77 1,434
Jihan Kim 117 79 3,804
Soohyun Kim 116 92 1,052
Cafer T Yavuz 115 121 6,419
Ji-Soo Jang 115 80 3,522
Hyochoong Bang 115 142 1,420