37.3K(top 1%)
articles
589.5K(top 2%)
citations
8,034(top 1%)
★★ articles
190(top 2%)
★★★ articles
3(top 13%)
Avg IF
225(top 2%)
H-Index
353(top 2%)
G-Index
3,286
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Feng Wu 513 310 13,075
Qiang Huang 369 272 2,460
Renjie Chen 341 293 14,616
Liangti Qu 322 338 31,100
Yuanqing Xia 314 410 12,000
Jian-guo Zhang 261 280 2,813
Ran Tao 245 216 3,801
Bo Wang 236 163 18,958
Quan-Song Li 232 119 2,291
Yugui Yao 230 202 15,746
Jia-Qi Huang 228 329 34,551
Guo-Yu Yang 226 430 15,696
Yunjun Luo 221 190 3,111
Lan Jiang 218 225 7,379
Xiaoling Zhang 217 114 2,589
Yulin Deng 216 199 3,070
Mao-Sheng Cao 212 297 24,738
Zesong Fei 207 165 2,363
Xiao Feng 204 170 15,603
Jianping An 191 135 1,220
Chuanbao Cao 190 342 12,331
Yongtian Wang 186 134 2,987
Zihui Meng 184 82 1,105
Jia-Tao Zhang 179 145 6,555
Yuping Dong 178 139 5,752
Liehuang Zhu 178 210 4,114
Hai-Zheng Zhong 177 150 9,763
Wenxing Chen 174 232 20,857
Cheng Hu 174 178 1,550
Xin-Qing Sheng 171 109 1,034
Chuan Wu 164 171 7,378
Li Li 164 159 10,891
Jian Yang 162 146 2,185
Jin Shao Hua 157 106 1,054
Chang-Wen Hu 151 103 3,058
Ying Bai 151 207 8,529
Qi Chen 141 245 25,295
Teng Long 141 100 801
Shuxiang Guo 139 346 3,322
Li Gong 133 102 1,109
Lirong Cui 133 169 2,727
Chengwen Xing 133 110 1,972
Bingsuo zou 131 337 12,359
Minhua Cao 128 105 4,693
Bin Tong 128 86 2,040
Tao Zeng 125 119 1,404
Yun-Hong Zhang 125 175 3,229
Yanyan Lv 123 85 1,966
Lin Ye 121 100 1,513
Jianbing Shi 119 92 2,681
Yu-Lin Deng 118 81 988
Kai Dong 118 71 1,516
Jia-wang Hong 118 104 3,808
Da-Ming Du 117 168 5,557
Ruibin Liu 117 98 3,915
Kening Sun 116 148 4,968
Xiangdong Zhang 114 90 1,221
Lijie Li 114 63 567
Zeng-Guo Feng 113 91 1,327
Zhengxu Cai 113 111 3,103
Wei Xu 112 66 1,030
Yun Zhao 111 103 2,543
Given Names Deactivated Family Name Deactivated 110 249 26,110
Daining Fang 107 663 15,486
Nan Wu 103 64 777
Yang Zhao 103 79 10,854
Hua Wang 103 64 612
Zhendong Niu 103 241 2,935
Yi-Ming Wei 99 285 16,189
Toshio Fukuda 98 310 2,828
Lingling Huang 98 95 4,794
Zheng Zhang 97 65 2,342
Jian Sun 97 105 2,199
Xiao-Jian Yi 95 58 528
Houjun Sun 93 69 449
Zhiwen Liu 93 60 190
Yuze Sun 93 56 290
Min Xue 92 81 1,034
Zhipan Zhang 92 80 8,196
Qing Shi 92 92 766
Jianbing Shen 91 149 7,782
Zhenpo Wang 91 94 2,702
Rongjie Yang 89 49 1,188
Pengwan Chen 89 131 1,940
Jun-Min Wang 88 106 1,154
Wei Li 88 155 6,758
Yu Hao 87 141 5,381
Zhangguo Yu 86 92 518
Fan Li 86 95 2,348
Wei-Li Song 86 164 10,444