1
papers
115
citations
1
journals
co-authors
1
citing journals
57
citing authors
99.9
LAIF

Journals

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence125.5372
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Co-Authors

Co-AuthorJoin PapersCo-Author's PapersCo-Author's CitationsCo-Author's IF

Where Cited?

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence11525.5372
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Who Cited?

Suk-Ju Hong24151.9
Sang-Yeon Kim22133.5
Somashekar Krishna1811,5612.0
Tianyu Ci1142.0
Kristina Sutiene1960.3
Ji Zhou1155.0
明浩 杨110
Peng Zhou14272.5
超 王110542.6
hong zhang1241542.9
li jianming16141.4
Michael Ying Yang1522481.1
haoran wei18140.9
Charis Ntakolia1481.4
Yijie Zhai110
Frank Van Langevelde11152,4312.3
Fangyao Hu1111.0
Kitsuchart Pasupa156970.4
Thomas Ponn1430.8
Yuanyuan Wang14596.9
Citing AuthorCited PapersCiting Author's PapersCiting Author's CitationsCiting Author's IF