5(top 47%)
papers
10(top 64%, rank 3M)
citations
3(top 43%, rank 2M)
h-Index
rankings
5(top 47%)
extended papers
17(top 64%, rank 3M)
extended citations
3(top 47%, rank 2.2M)
extended h-Index
5.4
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Yichao Zhang414
Jihong Guan3157
Shuigeng Zhou2211
Zhi-jie Fan25
Chen Guanrong21.4K
Zhijie Fan23
Bowei Chen113
Guanghui Wen1270
Yun Fu11