1
papers
2,071
citations
1
journals
co-authors
1
citing journals
1,705
citing authors
99.9
LAIF

Journals

Nature Nanotechnology1
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Co-Authors

Co-AuthorJoin PapersCo-Author's PapersCo-Author's CitationsCo-Author's IF

Where Cited?

Nature Nanotechnology2,071
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Who Cited?

何 海燕21340195,51848.9
Kostya Novoselov20267193,11159.2
Francisco Guinea1318837,59016.7
Kenji Watanabe1343023,12811.7
Soo Young Kim101624,5835.6
Sankar Das Sarma1084048,6054.6
Thomas Ihn102797,9882.8
Roman Gorbachev96515,05429.2
Ki Chang Kwon9421,2375.8
Vladimir Fal'ko821920,2309.6
Hongwei Zhu824216,2628.6
Kwang Soo Kim850246,5508.8
Philip Kim723966,75725.6
Xinliang Feng740752,40118.0
shanshan chen7364,76115.0
Wenzhong Bao712719,67214.9
Ramaprabhu Sundara730111,0103.8
Tianhong Cui71661,7571.3
Zexiang 654733,6257.3
DongKeun Ki6219046.0
Citing AuthorCited PapersCiting Author's PapersCiting Author's CitationsCiting Author's IF