102(top 5%)
papers
2.2K(top 10%)
citations
26(top 5%)
h-index
43(top 10%)
g-index
102
all documents
2.3K
doc citations
623
citing journals
105
times ranked

Top Authors (by citations)

#AuthorArticlesCitationsR ARankR CRank
1Takahiro Yasui962,27611
2Kazumi Taguchi4595422
3Kentaro Mizuno2457322
4Shuzo Hamamoto1834423
5Taku Naiki1827176
6Noriyasu Kawai1225473
7Keiichi Tozawa421111
8Ryosuke Ando1620853
9Teruaki Sugino512574
10Masato Tanaka1603780
10Hiroshi Kitamura1602026
10Kenichi Asano1602329
13Toshiki Etani749811
14Mitsuru Takeuchi144925
15Satoshi Kurokawa33453
16Shinkan Tokudome1333175
17Tamotsu Yoshimori1316142.3K
17Tsuyoshi Kawabata1311030
19Jiangang Zou1301520
19Bing Gao33056
19Shinsuke Okada330811
22Takehiko Okamura22666
23Koichi K Matsuda1247681.7K
23Keiji Moriyama1245175
25Marshall L Stoller2231443
25David T Tzou22359
25Takashi Nagai52378
25Manint Usawachintachit2231119
25Thomas Chi2231659
30Sunita P Ho1193558
31Xiuli Lu116613
32Akihiro Nakane21533
33Takaaki Inoue1131311
33Tadashi Matsuda1134174
35Yasuo Kohjimoto18912
35Shimpei Yamashita18619
35Isao Hara182766
38Shoichiro Iwatsuki2656
38Aya Naiki-Ito262052
40Yoshihiro Furukawa152770
40Tadahiro Hashita15610
40Hiromasa Aoki151121
40Tamihide Matsunaga151628
40Mihoko Maruyama1578
40Yuki Sugiura151223
40Masashi Yoshimura154160
47Yongmei Wang14515
47Hitoshi Yamashita14829
49Yuki Kobayakawa1211
50Minami Asaoka1166