143(top 2%)
papers
7.0K(top 2%)
citations
46(top 2%)
h-index
80(top 2%)
g-index
144
all documents
7.0K
doc citations
499
citing journals
105
times ranked

Top Authors (by citations)

#AuthorArticlesCitationsR ARankR CRank
1Masahiro Ehara281,05922
2Jun-ya Hasegawa1477335
3Masahiko Hada1472022
4Ryoichi Fukuda840022
5Hiromi Nakai83121214
6Tomoo Miyahara930311
7Katsuki Fujisawa1239106
7Mituhiro Fukuda123997
7Kazuhide Nakata1239144
10Shigehiko Hayashi2201912
11Yusaku I Kurokawa916511
12Jian Wan3159149
13Jaroslaw Meller18873100
14Hiroyuki Nakashima98611
15Kimihiko Hirao1714650
16Takamasa Momose2601815
16Yuh Hijikata2604169
18Ernest Davidson1593340
19Atsushi Ishikawa25478
20Masahiro Murakami1473035
20Michinori Suginome1471312
22Yoshifumi Fukunishi1433236
23Kazuya Ishimura1372432
24Atsushi Kawachi13532
25Hayato Tsuji1333848
25Josef Michl1336693
27Annika Bande1292215
28Shinji Saito1233262
29Xin Xu32037215
29Xin Lu32029114
31Weitao Yang11989156
31Junji Seino11969
31Xin Lu21942126
34Masakazu Anpo164381
34Hiromi Yamashita1668129
36Malinee Promkatkaew10613
36Joel Bowman1089182
36Supa Hannongbua1077177
36Djamaladdin G Musaev1093228