114(top 3%)
papers
8,492(top 2%, rank 43K)
citations
46(top 0.9%, rank 36.1K)
h-Index
560
rankings
120(top 3%)
extended papers
10,669(top 2%, rank 43K)
extended citations
52(top 0.8%, rank 30.5K)
extended h-Index
10.8
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Kanyi Pu58254
Yuyan Jiang3247
Jiaguo Huang2739
Xiangyang Shi24471
Guoping Chen18216
Mingwu Shen17288
Shasha He1651
Yu Luo1357
Chen Xie1280
Xu Zhen869
Yong Hu744
Qingqing Miao646
Yong Hu6114
Haitao Sun616