17(top 23%)
papers
396(top 19%, rank 853.3K)
citations
6(top 27%, rank 1.2M)
h-Index
62
rankings
18(top 23%)
extended papers
481(top 19%, rank 853.3K)
extended citations
7(top 27%, rank 1.2M)
extended h-Index
2.1
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Zhigang Hu919
Guoqiang Liang57
Chaomei Chen2195
Xianwen Wang243
Yanxi Li114
Gege Lin11
Yi Bu164