291(top 0.4%)
papers
11,650(top 0.7%, rank 26.4K)
citations
53(top 0.6%, rank 22.4K)
h-Index
429
rankings
328(top 0.4%)
extended papers
13,972(top 0.7%, rank 26.4K)
extended citations
59(top 0.5%, rank 19.6K)
extended h-Index
8.2
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Xuefeng Wang65199
Xinran Wang64187
Li-jia Pan55118
Lijia Pan4862
Yun Li4884
Qijing Wang4661
Junzhuan Wang4268
Rong Zhang40264
Qing Wan36107
Linwei Yu30115
Jun Xu27196
Kunji Chen22149
Changjin Wan1974
Yongli He1940
Zhihao Yu1825
Fengqiu Wang16101
Xiaowei Zhang1463