360(top 0.3%)
papers
14,389(top 0.5%, rank 18.6K)
citations
64(top 0.3%, rank 10.6K)
h-Index
1K
rankings
412(top 0.3%)
extended papers
17,162(top 0.5%, rank 18.6K)
extended citations
69(top 0.3%, rank 10.3K)
extended h-Index
4.1
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Michael Shi273758
Cheng-Chew Lim58190
Ligang Wu28283
Bin Jiang28318
Hamid Reza Karimi24566
Choon K Ahn15382
Fei Liu14255
Hongye Su14129
Lixian Zhang14133
Yuanqing Xia13410
Hongjun Yu1111
Rongni Yang1018
Fanbiao Li1059