230(top 0.6%)
papers
11,899(top 0.7%, rank 25.5K)
citations
62(top 0.4%, rank 12.1K)
h-Index
469
rankings
254(top 0.6%)
extended papers
14,209(top 0.7%, rank 25.5K)
extended citations
68(top 0.3%, rank 10.9K)
extended h-Index
10.9
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Haoshen Zhou112556
Yu Qiao3489
Zhi Chang2460
Huijun Yang2245
Heng Li22519
Yang-Min Li22308
Shaohua Guo1583
Xiaowei Mu1521
Shichao Wu1453
Xueping Zhang1421
Han Deng1320
Hao-Yang Mi12141
Tao Fan1219